Вазы геометрического стиля (стекловолокно)

Вазон МС-471А

Вазон МС-471А

Размер:
270 X 270 X 350
Материал: стекловолокно

3300 руб.

 

Вазон МС-471D

Вазон МС-471D

Размер:
480 X 480 X 620
Материал: стекловолокно

10800 руб.

 

Вазон МС-471C

Вазон МС-471C

Размер:
380 X 380 X 480
Материал: стекловолокно

6600 руб.

 

Вазон МС-471B

Вазон МС-471B

Размер:
320 X 320 X 400
Материал: стекловолокно

4600 руб.

 

Вазон МС-470А

Вазон МС-470А

Размер:
380 X 380 X 400
Материал: стекловолокно

4200 руб.

 

Вазон МС-470D

Вазон МС-470D

Размер:
650 X 650 X 600
Материал: стекловолокно

10900 руб.

 

Вазон МС-470C

Вазон МС-470C

Размер:
650 X 650 X 710
Материал: стекловолокно

12200 руб.

 

Вазон МС-470B

Вазон МС-470B

Размер:
460 X 460 X 510
Материал: стекловолокно

5900 руб.

 

Вазон МС-445В

Вазон МС-445В

Размер:
395 X 395 X 395
Материал: стекловолокно

3900 руб.

 

Вазон МС-445А

Вазон МС-445А

Размер:
315 X 315 X 340
Материал: стекловолокно

2600 руб.

 

Вазон МС-435D

Вазон МС-435D

Размер:
450 X 450 X 600
Материал: стекловолокно

6900 руб.

 

Вазон МС-435С

Вазон МС-435С

Размер:
350 X 350 X 500
Материал: стекловолокно

4500 руб.

 

Вазон МС-435В

Вазон МС-435В

Размер:
250 X 250 X 400
Материал: стекловолокно

2500 руб.

 

Вазон МС-435А

Вазон МС-435А

Размер:
490 X 490 X 630
Материал: стекловолокно

1600 руб.

 

Вазон МС-429С

Вазон МС-429С

Размер:
400 X 400 X 700
Материал: стекловолокно

9200 руб.

 

Вазон МС-429В

Вазон МС-429В

Размер:
340 X 340 X 600
Материал: стекловолокно

6400 руб.

 

Вазон МС-429А

Вазон МС-429А

Размер:
280 X 280 X 500
Материал: стекловолокно

4000 руб.

 

Вазон МС-234С

Вазон МС-234С

Размер:
490 X 490 X 450
Материал: стекловолокно

6000 руб.

 

Вазон МС-428В

Вазон МС-428В

Размер:
550 X 550 X 550
Материал: стекловолокно

12700 руб.

 

Вазон МС-234В

Вазон МС-234В

Размер:
400 X 400 X 370
Материал: стекловолокно

3300 руб.

 

Вазон МС-428А

Вазон МС-428А

Размер:
460 X 460 X 460
Материал: стекловолокно

8900 руб.

 

Вазон МС-427С

Вазон МС-427С

Размер:
450 X 450 X 430
Материал: стекловолокно

10900 руб.

 

Вазон МС-427В

Вазон МС-427В

Размер:
490 X 490 X 630
Материал: стекловолокно

7900 руб.

 

Вазон МС-234А

Вазон МС-234А

Размер:
300 X 300 X 270
Материал: стекловолокно

2000 руб.

 

12 3 4 5